IV. Lojistik ve Ticaret Buluşması

14 Mart 2013 tarihinde düzenlenen IV. Lojistik ve Ticaret Buluşmasına T. C. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Kemal YARDIMCI ve 1600 kişi katılmıştır.